©2017 by Kinderpraktijk Ollie. 

Voor wie is de training bedoeld? 

De training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, maar kan ook prima in aangepaste vorm aan jongere kinderen worden aangeboden. De training kan zowel aan kinderen in een klas als aan een groep particuliere kinderen worden gegeven. Ook individuele trajecten zijn mogelijk.

 

Waar wordt de training gegeven?

De training wordt op de basisschool aangeboden. De lessen worden in de schoolklas gegeven en tevens ingebed in het lesrooster. Bij particuliere groepen of individuele trajecten wordt de training in een gehuurde ruimte gegeven. 

 

Hoe ziet de training eruit? 

De kinderen krijgen 12 weken lang 1 x per week een half uur of 6 weken lang 2 x per week een half uur training. Dit in overleg met de leerkracht. De training gaat gepaard met het doen van stilte - oefeningen, bewegingsoefeningen en oefeningen waarbij er wordt gewerkt met de zintuigen. Er komt geen huiswerk bij kijken. Van de leerkracht of ouders/voogd (bij een particuliere groep of individueel traject) wordt alleen gevraagd om 5 minuten per dag een herhalingsoefening met de kinderen te doen.

Voor wie, waar en hoe?