©2017 by Kinderpraktijk Ollie. 

Kindercoaching

.

Kinderpraktijk Ollie richt zich op kinderen van de basisschoolleeftijd van 4 tot en met 12 jaar. 

 

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) is het doel om te kijken of u op de juiste plek bent en of er een klik is. Als dit het geval is, dan kan er vervolgens een intakegesprek ingepland worden.

Hierbij zijn bij voorkeur beide ouders/voogden aanwezig. Het doel hierin is om te kijken van wat voor problemen en van welke hulpvraag er sprake is, en om samen doelen te formuleren. Dan maken we ook afspraken over de dagen en tijden, waarop uw kind komt. 

De vervolgafspraken zijn alleen met het kind.

Van te voren is niet exact aan te geven, hoeveel afspraken er nodig zullen zijn. Na 5 sessies volgt er een tussenevaluatiegesprek. Hierin kan besloten worden, dat dit traject afdoende was of, dat er nog meer sessies nodig zijn.

Aan het eind van het gehele traject volgt er een eindevaluatie. 

Bij welke klachten?

Interventies

      De volgende interventies kan ik inzetten:

 • Afhankelijk van de leeftijd van het kind   gesprekken en/of spel.

 • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken, gericht op het vrijmaken van de kwaliteiten van het  kind, het helpen bij het vinden van passende oplossingen en het versterken van nieuw gedrag.

 • Kijken naar het familiesysteem en het toepassen van systemisch werken.

 • Energetische behandelingen. Hiermee kan ik de innerlijke kracht van het kind versterken en blokkades, angsten en verdriet wegnemen. Er zijn verschillende aurabehandelingen, chakrabehandelingen en meridiaanbehandelingen voor diverse klachten. 

 • stress, gespannenheid

 • nervositeit, last van onzekerheid

 • angstklachten, bijvoorbeeld faalangst

 • somberheid

 • ADHD

 • concentratieproblemen

 • "moeilijk opvoedbare kinderen"

 • negatieve gedachten, piekeren

 • moeite hebben met veranderingen accepteren bijvoorbeeld een verhuizing

 • situaties die groot verdriet teweegbrengen,   zoals het scheiden van ouders, overlijden etc.

 • verwerking van emoties

 • slecht slapen

 • uw kind is hooggevoelig

 • zelfacceptatie

Kinderpraktijk Ollie kan o.a. helpen bij:

‚Äč

Privacy

Als kindercoach heb ik te maken met de privacywet en heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik voer alleen overleg met derden na uitdrukkelijke toestemming van kind en opvoeder(s). Ook ga ik vertrouwelijk om met alle verkregen informatie over kind en opvoeder(s).

Aangesloten bij

Kinderpraktijk Ollie is bezig met de registratie als kindercoach in het register van het Kindercoachgilde en met de aansluiting bij de beroepsorganisatie Adiona.